Астрология

АСТРОЛОГИЯ

Скъпи приятели, повечето от вас знаят, че науката астрология е наука за звездите, наука, която освен физическите им характеристики, разглежда взаимодействието, влиянието и отпечатъка, с който звездите влияят на Природата и Човека. 

Думата астроЛОГия в превод означава ЗВЕЗДЕН ГОВОР от„астро“- звезда, и „логос“- говор. Умението да говорим със звездите ни е дадено от най-древни времена. Науката астрология е една от „Науките на първата човешка раса“ и най-близо до усещането ни, че „каквото е горе, това е и долу“ – изразът е всъщност втори принцип в херметизма, доказан със законите на физиката и астрологичната статистика.

Както казва Иван Андонов в „Творящите сили на звездния мир“ – „Науката астрология разглежда Космоса като едно цяло, като един организъм, който е тялото на Бога, …,а човека като клетка, неделима част от тялото на Космоса.“

Но защо да учим астрология или езика на звездите?

Просто е, защото сме част от тях, a когато усвоим езикът им ще бъдем осъзната, част от тяхното съзнание. Осъзнаването може да ни помогне да бъдем по-здрави, по-мъдри, по-подготвени когато правим житейските си избори. Осъзнаването ни доближава по-близо до космичните закони, а това неминуемо ни синхронизира с тях. 

А защо е нужно да сме в синхрон с Космогонията?

Защото ще сме в съзвучие с космичният поток, и това ще ни изпълни със сили, радост и щастие. Едно е да се движим по течението, съвсем друго е да сме срещу течението. Страданията ни идват, когато сме срещу космичният поток. Ето затова е важно да сме в хармония с Космоса и неговите закони, а науката астрология ни учи как.

Науката астрология ни дава и ключовете към знанието да опознаем себе си, да провидим, заложените си силни и слаби страни. Да разберем от какво и как да се предпазим.  В крайна сметка разбираме как да  усъвършенстваме  собствените си добродетели и така да повдигнем съзнанието си, на едно по-високо ниво, изучили езика на  на звездите.

За мен науката астрология, е път към умението съзнателно да работим за собственото си израстване първо като опознаем собствените си заложби, а това можем лесно да разберем, като прочетем звездния си договор. Договор написан между нас и Космоса в деня и часа на нашето раждане. Сравнението на наталната карта с договор ни е поднесено от Гал Сасон съвременен астролог и маг на учението на Херметизма. Познаващ науки като астрология, кабала, таро и други. 

Ето какво ни казва Гал за връзката между астрология и кабала, в своята книга „Космически навигатор“. „Докато кабала използва космическа и вселенска терминология, то науката астрология има локални измерения, фокусирани предимно върху енергията на нашата Слънчева система“. Ние, като част от слънчевата система (Астрология), сме и част от Вселената (Кабала), затова е важно да се запознаем с тези две доктрини едновременно.“

Ето как описва ползите от изучаването на астрологията и Иван Андонов – ученик на учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) „ Изучавайки астрология, човек се поставя в разумни и съзнателни отношения с Природата и с всички светове във Вселената. Без познаването и  животът на човек преминава в тъмнина, безцелност и безсмисленост. (Помислете как се държат фотоните светлина, когато ги наблюдаваме и когато не ги наблюдаваме. Фотоните, се държат като частици или като вълна, в зависимост от това дали обекта се наблюдава или не). Основните начала и истини в астрологията гласят: звездите с космичните си лъчи управляват устройството, развитието, живота и съдбата на човека, а Божествената Мъдрост управлява звездите. Следователно онези хора, които се запознаят с Божествената Мъдрост (науката астрология, като част от науките на Херметизма – науките на първата човешка раса), ще могат да изменят влиянията на звездите и сами да станат господари на живота и съдбата си.

Астрологията е умствена и духовна светлина, с която човек узнава своето минало, настояще и бъдеще.“

Като човек, който изследва звездите и влиянието им върху живота и съдбата на личността и обществото, ще кажа: Езика на науката астрология, е добре да бъде изучен от всеки, а ако нямате възможност сами да се запознаете с това знание, то  поне  открийте своя звезден преводач, който да ви запознае с вашия звезден договор. 

Аналитична и Прогностична астрология – Натална карта – Хороскоп

В науката астрология Хороскопът представлява астрологичен анализ на звездната карта, изчислен спрямо звездната конфигурация на човека в деня и часа на неговото раждане. Натален ( рожден) хороскоп. 

Астрология на наталният ви хороскоп – ще открие пред вас начертания път от Космическото съзнание, и ще ви помогне да осъзнаете, че всъщност карма няма, а сами избираме, през какви преживявания да преминем, и с какви заложби да изживеем човешката си опитност, но в съзвучие със законите на космогонията. Всяко отклонение от златната среда ни вкарва в кармичното колело на съдбата. Съзвучието  между провидението (начертаният ни път) и свободната ни воля ни прави истиски щастливи, свободни и осъзнати същности. 

Ето защо е важно да изучаваме науката астрология, чрез нея ще анализираме и прогнозираме качествата и недостатъците си, ще трансформираме слабите си заложби в силни  и ще подхраним добродетелите си, защото те са ключа към успешното вписване в космогонията на звездния ни договор. Науката астрология е естествен път на индивидуално и колективно усъвършенстване и постигане на единение с космичните сили.

Ако се нуждаете от напътствия в разчитането на вашата звездна карта, може да ни пишете или да си запазите час в : „Консултация-Астрология“.

Блог статии по темата приложна астрология прочете тук. 

Прогностична астрология –  Астросоциална астрология

Индивидуалната астрология води началото си от Халдея (5500 пр.Христа), Асирия и Египет, а най-вероятно и още по назад във времето, още от познанията на Атлантида и Хиперборея.  

Предмет на световната астросоциология / астрология на обществата/ са събитията, отнасящи се до общностите, големите социални групи, народите, които тя разглежда като единни  части от организма на човечеството.

Астросоциологията е астрология за Великото космическо единство – Живот в цялото.

Изучаването на съвременната астросоциолна астрология се заражда отново чрез велики посветени в Китай, а най-вероятно и по други места в познатият ни свят. Китайската астрология и китайските астролози са имали много точна представа за планетните цикли и са си служили много точно с тях.

Великите посветени са ни оставили извори, ключове на познание, с които да можем да се синхронизираме индивидуално, а и колективно с космичните закони и принципи. Окултните школи на запада и изтока пазят древното познание от най-стари времена, а ние съвременните ученици на Учителя, ползващи изворите му на познание, осъзнаваме с лекота учението на Любовта,  стъпвайки върху здравите принципи на древното Херметично познание. 

Ето и какво ни споделя в своята книга по „Световна Астросоциология“ ? Социална астрология/ – Методи Константинов „…….Новите принципи, които Учителя завеща на човечеството в хилядите си беседи, са като извор на познание, който ще утоли жаждата на човешкият дух в търсене на истината…….Ние не подценяваме това наследство от древния свят. Обратно, ясно подчертаваме, че това наследство представлява здрава основа, върху която се надграждат научните познания, които в своето развитие се доближават все повече до животрептящата истина на Великото космично единство – Живот за цялото“

Блог статии – астросоциология или  социална астрология: https://asanadream.com/zariastrology_asanadream/

Share This