Асана е поза, с която се достига ЕДИНеНИЕ

Асана е поза, с която се достига ЕДИНеНИЕ

Асана е поза, с която се достига ЕДИНеНИЕ Асана в стоеж. Изправени пози. Асана е позиция на тялото или поза, която веднъж усвоена дава усещането за спокойствие, душевно равновесие и възпира непостоянството на ума. Асаните са третото звено от постигането на ЕДИНЕНИЕ....
Асана е поза, с която се достига ЕДИНеНИЕ

Асана е поза, с която се достига ЕДИНеНИЕ

Асана в стоеж. Изправени пози Асана е позиция на тялото или поза, която веднъж усвоена дава усещането за спокойствие, душевно равновесие и възпира непостоянството на ума. Асаните са третото звено от постигането на ЕДИНЕНИЕ. Повече за ЙОГА може да прочетете тук. Асана...