Пранаяма

За открилите древното познание е известно кава сила е познаването и практикуването на пранаяма. Ако си търсещ познание ще ти кажем, че си на правилен път защото, чрез пранаяма ще съумееш да постигнеп всичко онова, за което душата ти е призвана. 

Във ведическите тектове понятието прана се употребява в няколко основни значения:

  1. Жизнен дъх, жизнена енергия, живот жизненост;
  2. Дишане, „дишане напред“, „предно дишане“
  3. Издишване / вдишване

Осъзнатото дишането, е един от най-важните уроци , ако си решил да вървиш по пътя на съвършенството. Йогиската наука познава различни сили, с който съумява да лекува, оживява и възражда, и болни и немощни. Сили, с който практикуващият може да развие своите  психични, умствени, волеви и емоционални и сетивни способности. Тези сили се наричат сидхи, а владеещият силите се казва сидха. В тази връзка пранаяма е една от най-важните садхани. Чрез практикуване на Асана ти можеш да контролираш физическото тяло, а чрез Пранаяма можеш да контролираш финото, астрално тяло – на санскрит – линга  шарира. Тъй като съществува тясна връзка между дишането и нервните потоци, контролът на дъха довежда до контрол на вътрешните жизнени потоци.  Пранаяма заема много важно място в индийската традиция. Всеки брахмачарин и всеки грихастха трябва да я практикува три пъти на ден – сутрин, по-изгрев, по-пладне и вечер по-залез. 

Пранаяма може да се дифинира, като най- финна жизнена сила във всичко видимо на материално ниво, като движение и действие и като мисъл на умствено ниво. Пранаяма може да се разглежда, като наука за обуздаване, изучаване и контрол на жизнената енергия. Тя е тази, която задвижва всички процеси в тялото, тя е тази, която улавя и изгражда и вътрешният мисловен свят. Всеки, практикуващ йога се стреми да овладее тези сили. Счита се, че който овладее жизнените си сили, е не само победител на собственото си съществуване, на физическо и интелектуално ниво, а е победител и на целия свят. Това е така, защото праната е самата същност на космическия живот, този фин принцип, от който произлиза цялата Вселена в сегашната и форма, и която я подтиква към крайната й цел. За йогина цялата вселена е неговото тяло. За йогина материята, от която е съставено неговото тяло, е материята от която е съставена и цялата Вселена. Силата която пулсира във невроните му трансмитери, е енергията, която вибрира във Вселената. Овладяването на тялото за него означава овладяване на природните сили.  

Според философията на индуизма, светът се състои от две главни субстанции. Едната е наречена Акаша(етер), а другата Прана (енергия). Те съответстват на пространството и енергията в съвременната наука. Всичко в тази вселена, което притежава форма или има материално проявление, е произлязло от тази въздесъща и всепороникваща фина субстанция Акаша. По същият начин, всички известни на човека природни сили – гравитация, светлина, топлина, електричество, магнетизъм – всички, който могат да се групират под общото названия „енергия“ ( физическа или умствена) в тази вселена може да бъде сведен до тази първа сила.

Запазването на материята и съхраняването на енергията са два фундаментални природни закона. Единият твърди, че количеството оформящо вселената Акаша е постоянно, а другият твърди, че общото количество вселенска енергия също е постоянна величина. В края на всеки цикъл различните проявления на енергията стихват и стават непроявени. Същтото е и с Акаша ( материята), която става незабелижима, но в началото на всеки цикъл Прана се задейства и въздейства на Акаша така, че създава различни форми.

Пранаяма, или управлението на Прана е този инструмент, чрез който практикуващият йога се опитва да осъзнае в собственото си микроскопично тяло цялостта на космологичния живот; стреми се да достигне съвършенство, като усвои всички сили в тази вселена. Йогите смятат, че праната може да бъде акумулирана в нервната система и по-точно в слънчевия сплит.

Решаването на тази задача е всъщност стремежа в учението на йога. Постигането на тази задача ще помогне на човека да прекоси океана от Самсара, да увеличи силата, да развие знанието и да постигне вечно щастие. 

Какво е Пранаяма 

Учението за усвояване и контрол на праната се нарича пранаяма.

Според писанията и учителите:

  • “Рейулиране на дишането или контролиране на праната е спиране на вдишването и издишването, което следва след постигане стабилност в позата.“  Това е написано в сутрите на Патанджали, като определение за пранаяма.
  • Според Бхагавад-Гита, пранаяма се споменава в стих 4.29   или prāṇāyāma означава “транс, предизвикан от спиране на всяко дишане”.
  • Пранаяма според Шри Шанкарачая е „контролиране на всички жизнени сили чрез постигане на Брахман във всичко – ум, прана и т.н“

В Упадишад (1.5.21 -23), е съхранена една от най-древните версии на мита за всемогъществото на прана, в която ключова роля играе Смъртта: след като сетивните способности – реч,зрение, слух и т.н. – били сътворени от Праджапати, те влезли в спор по между си, като всяка една заявявала, че  е най-важна за съхраняването на живота на човека. Тогава те били унищожени и овладяни от смъртта. Тя не успяла да победи единствено дъха. Затова останалите жизнени функции, признали неговото превъзходство. В края на историята е казано, че който иска да победи злото на смъртта, трябва да извършва единствено ритуала на вдишването и издишването ( пранаяма).

Но вярвам скъпи читателю, че сега се запитваш, че щом дишането ни зарежда с прана, защо е цялата тази наука, с какво пранаяма е различна от обикновенното дишане? Отговорът е, в ума. Когато в дишането се вложи осъзната мисъл, процесът става осъзнат. Осъзнатото  възприемането на жизнената енерги – праната и нейното насочване дава осъзнати резултати. В крайна сметка жизнеността, здравето и психичните сили зависят от акумулираната и правилно усвоена и насочена жизнена енергия.  

Изкуствата на вдишването (пурака), издишването (речака) и задържането (кумбхака) в пранаяма.

pranayama_asanadream_1Вдишването (пурака) в пранаяма е поемането на космическа енергия, прана, която внася жизненост, сила и прогрес. Издишването (речака) е дъхът след вдишване. Вдишването и издишването е добре да са спокойни и без влагане на сила и бързина, защото това може да увреди мозъка и да причини напрежение върху сърцето. Издишването в пранаяма е изходящият поток на индивидуалната енергия (дживатма), която се обединява с космическата енергия (параматма). Издишането е процес, с който енергията на тялото се обединява с тази на ума, свързва се и с душата на садхака и се разтваря в космическия океан от енергия ( Бог). 

Кумбха означава „гърне“, което може да бъде пълно или празно. Кумбхака пранаяма е от два типа. Тя е или пауза между вдишването и издишването (антара – кумбхака), или между издишването и вдишването (бахя – кумбхака). Кумбхака в пранаяма е изкуството на задържане на дишането в състояние на очакване и неизвестност. Задържането в пранасяма усилва вътрешната духовна сила, здраве и жизненост. Задържането на дъха удължава живота, всяка минута задържан дъх се добавя към продължителността на живота. Чрез практикуване на кумбхака Чангадев е живял 1400 години.

Видове Пранаяма

Пълно йогийско дишане

Вече знаем каква е целта в пранаяма, максимално осъзнато усвояване и акумулиране на жизнената сила. Ето защо е логично да търсим тези дихателни техники, които могат да ни дадът най-големи резултати. Целта на повечето дихателни техники в пранаяма е да се достигне най-пълен обем жизнена вместимост, чез дишането.  Такива резултати се получават от основното йогийско дишане или така нареченото пълно йогийско дишане.

Йогите различават три вида дишане и няколко дяла за дихателна вместимост. Долно (коремно или диафрагмено), средно (ребрено) и горно (ключично). Пълното йогйско дишане включва и трите вида.

При коремното вдишване диафрагмата се спуска, а корамът се издува. От трите вида дишане в покой коремното дишане осигурявай най-голям дихателен обем. С този вид дишане се изпълват дробовете в долният и в средият дял, а диафрагмата притиска вътрешните органи и така ги тонира.

Вритти пранаяма

Вритти означава „действие“, „движение“, „начин на живот“ или „метод“.

Има два типа Вритти пранаяма: Самавритти („еднакъв“, „идентичен“) и Вишамвритти („несъразмерен“, „непостоянен“). При Самавритти пранаяма продължителността на всяко вдишване, издишване и задържане на дъха е еднаква. Съотношението между вдишване, задържне и издишване е 1:1:1. Когато се овладее Самавритти пранаяма се преминава към по-сложното дишане с неравномерен ритам между отделните елементи.  При Вишамвритти пранаяма продължителността на отделните компоненти на вдишване, задържне и издишване е различно.

Вишамвритти пранаяма 

Има три основни вида Вишамвритти пранаяма – въвеждащи (адхама), междинни ( мадяма) и напреднали (утама). Адхама Пранаяма се състои от дванадесет матри ( секунда, интервал, миг); Мадяма Пранаяма от двадесет и четри, а утама Пранаяма от тридесет и две матри. Матрите са по отношение на вдишването (пурака). Съотношението межди пурака (вдишване), кумбака (задържане) и речака (издишване) е 1:4:2. Ако  вдишването е 12 матри, то задържането ( кумбхака) ще е 48 матри, съответно издишването ( речака) ще е 24 матри.

Вилома пранаяма

Вилома пранаяма означава „срещу козината“ или срещу естественият ред на нещата. Лома се превежда като „козина“, а ВИ като отричане или противопоставяне. При Вилома пранаяма процесът на вдишването и издишането не е непрекъснат, а прекъсван от няколко паузи. Например ако едно пълно вдишване отнема 12 секунди, във Вилома пранаяма то ще бъде прекъснато на всеки 2,3 секунди, като по такъв начин дължината на целият процес по вдишването ще бъде около 22, 24 секунди. Тази пранаяма може да бъде сравнена с изкачването и слизането по стълба, с пауза на всяка стълба.

Техниките на пранаяма

Капалабати пранаяма

Според едни Капалабати е пранаяма, докато за други е крия ( действие, очистителна практика). А защо не и двете. Капалабати буквално означава прочистване на черепа. На физическо поле става очистване на ностните проходи и синусите. Тази практика изчиства главата  и затова се смята за една от шаткармите, шестте пречистващи практики в Хата Йога. Обратно на обикновеното дишане, при което вдишването е активно, а издишването е пасивно, при капалабати издишването е активно и почти рязко, докато вдишването е пасивно. 

Капалабати е чисто диафрагмена пранаяма. Коремна пранаяма. Гръдният кош е напълно неподвижен. Преди да започнеш капалабати скъпи читателю, издуй гръдният кош, и го оставо неподвижен с разтворени ребра през цялото време на упражнението. При наблудение на упражнението ще установите, че гръдният кош е неподвищен и само подвижните ребра са активи. Това движение е неизбежно, защото коремната преса изтегля мускулите, които са свързани с тези ребра. Останалите ребра и гръдният кош остават пасивни. Коремната преса е двигателят на упражнението, тъй като чрез нея се осъществява активно издишване.

При капалабати пранаяма няма задържане ( кумбака). Главната роле както подчертахме е издишването ( речака), а вдишването ( пурака)  става естествено и малко по-удължено от издишването, което се осъществава по-бързо от натиска на коремната преса.Преблизителното отношение между вдишването и издишването е 4:1. Не се опитвайте да изтеглите коремната преса, за да изкарате повече въздух, тъй като не количесвото на изхвърленият въздух е важен, а силата на неговото изхвърляне. Качеството на упражнението зависи от силата на издишането, докато честотата на издишването идва на второ място. Увеличаването на честотата на издишванията се увеличава постепенно, докато се достигне до 120 издишвания в минута.

Капалабати е отлично упражнение за белите дробове. Очиства дихателната система и назалните пътища и отстранява спазмите в бронхиалните тръби. Тонизира се ресничестият епител и се подобрява очистващата му функция. Въглеродният двуокис се отстранява пълноценно и се изхвърлят токсините от кръвта. Чрез тази пранаяма може всеки практикуващ да се излекува от асма, от туберколозният бацил,а и от последствията на ковид вируса. Тъканите и клетките получават голямо количество кислород. Сърцето функционира добре, а духателната и кравоносната система са добре тонирани. Нервната система е също добре стимулирана от вагусовият нерв, посредством оптималното оксидиране на кръвта. Пранаямата благоприятства оросяването и на главният мозък.

Бастрика пранаяма

Санскритската дума бастрика означава „духало“ – въздухът е енергично вдишван и издишван, сякаш се използва духало. Бастриката има общи допирни точки с Капалабати пранаяма и често двете практики се смесват. Но при съпоставяне на двете практики се установяват съществени разлики. Но все пак имат и много прилика затова се счита, че бастриката надгражда капалабати пранаяма.

Във всички други типове пранаяма, освен при капалабати и бастриха пранаяма, вдишването задават темпото, схемата и ритъма за издишването, докато в Бастриха и Капалабати силата и темпото се установяват от издишването. 

Бастрика е мощна практика. Съчетаването на Капалабати и Уджай съставлява Бастрика. Усвояването на първите две техники ще способства и по-лесното усвояване на техниката Бастрика.

Бастрика пранаяма е заграваща тялото техника, която затопля тялото, предпазва от възпалено гърло, усилва метаболизна и тонира органите на храносмилането, премахва флегматичността, заболявания на носа и гърдите, астма, туберкулоза и създава добър апетит. Също така действа ободряващо.

Уджай пранаяма

Тази пранаяма е една от най-важните техники в йога, тъй като участва и като основен елемент при изпълнението на редица асани. Представката „уд“ означава нагоре, по-горе или разширяване.” Джая” означава завоевание или успех. Може да се преведе и като победоносен, носещ успех.

Уджай има две основни форми. Но преди да преминете към която и да е, е важно да се овладее частичното блокиране на гласният отвор (глотиса). Увеличеният въздушен натиск, което се получава в тази област, поражда глух и продължителен звук., който не се произвежда нито от гласните струни, нито от триенето на въздуха в небцето. Прилича на осъзнато хъркане.

Пурна уджай пранаяма

Това е активната форма на това дихателно упражнение, която се изпълнява от напреднали, защото изисква продължително задържане на въздуха  при пълни бели дроборе. Може да практикувате пурана уджай напълно безопасно със задържане от 3-5 секунди след вдишване, упражнявайки мула банха.

Чрез уджай пранаяма се реализират всички начинания. Тази пранаяма проветрява белите дробове, успокоява и тонира нервната система. Като резултат от дълбокото дихателно действие кръвта пренася доставената животворна енергия до най-малките части на тъканите. Тя намалява слузта, облекчава болки в гръдния кош, а гласът става мелодичен. Всички упражнения на пранаяма с дълго задържане на дишането са забранени за сърдечни заболявания. Ако уджай се практикува без задържане (обикновен уджай), в легнало положение и с леко повдигнат крака, упражнението става полезно и за сърцето. Във всеки останал случай ползите от пурана уджай пранаяма  са  балсам за нервната, дихателната и кръвоносната система.

Share This