Йога лекува

Защо йога лекува?

Защото древните хора са имали изключителни познания за човешката физиология и са ни дали механизми, чрез които да се обновяваме, а и да задържаме жизнените си функции в изправност за по-дълъг период от време.

Функцията на вътрешните органи се осъществява под действието на автономната нервна система. Автономната нервна система, наричана още вегетативна, е част от периферната нервна система (НС), която осъществява инервацията на сърцето, кръвоносните съдове, ендо и екзокринните жлези и гладките мускули на вътрешните органи. Името на вегетативната НС произлиза от факта, че функциите ѝ не подлежат на волеви контрол.

Нервус вагус – блуждаещият нерв, е главният инструмент на парасимпатиковата нервна система или частта от нервната система, която се занимава с функциите „почивка и храносмилане“в тялото. За разлика от симпатиковата нервна система, която отговаря за реакциите на стрес „бий се или бягай“. Ядрата му се намират в продълговатия мозък. Те изпращат свои клончета, разположени дълбоко в тъканите към вътрешните органи и управляват тяхната функция. Някои от клончетата на нерва се намират в структури, разположени на повърхността на тялото или в достъпни за въздействие зони.

Блуждаещият нерв излиза в достъпни за въздействие места като: очните ябълки, слуховия проход и ушната раковина, мускулът свивач на гърлото, мекото и твърдото небце, основата на езика. Древните мъдреци са познавали добре тези места и не са изпуснали нито едно от тях, като са създали техники за тяхното манипулиране чрез асани, пранаяма и с въздействие на трите бандхи. Въздействието върху тези клончета рефлекторно стимулира парасимпатиковото ядро на нерва и предизвиква успокояване на дейността на вътрешните органи.

Йогическите методи използват забележителни прийоми за въздействие върху вегетативната нервна система, чрез които повлияват нейната автономност, като са я превърнали във волева система, чрез която лекуват тялото и психиката на човека.

Тонусът на блуждаещия нерв се измерва като се проследява сърдечната честота, заедно с тази на дишането. Колкото по-голяма е разликата между сърдечната честота при вдишване и тази при издишане, толкова по-висок e вагусовият тонус.

Има няколко начина да регулирате тонуса на блуждаещия нерв: чрез асани, пранаяма, медитация и мантри.

Асани

Изследвания показват, че йога упражненията, наред с дихателните практики и манипулирането на трите бандхи – мула, уддияна и джаландхара бандха, в значителна степен повишават тонуса на блуждаещия нерв в организма. Джаландхара бандха например се изпълнява при всички обърнати асани – свещ, полусвещ рало и др.

Пранаяма

При дишането Брамари, Уджай и Шитали също се стимулира нервус вагус, посредством въздействие върху неговите окончания в мускула свивач на гърлото.

С дишане Нади Шодхана се манипулират вътрешните органи, посредством автономната нервна система. По време на издишането при затваряне на една от ноздрите, свиването на коремните мускули повишава налягането в коремната кухина, изтласква диафрагмата нагоре и повишава вътрегръдното налягане.

Стимулирането на блуждаещия нерв предизвиква намаляване на сърдечната честота, повишено слюноотделяне и обилно изпотяване, перисталтиката на червата се ускорява.

Мантри

Понеже вагусовият нерв е свързан с гласните струни, механичното тананикане го стимулира. По същия начин говоренето е полезно за вагусовия тонус поради свързаността му с гласните струни. Така че хората, които говорят и тананикат повече, е по-вероятно да имат по-висок вагусов тонус.

Медитация

Медитацията настъпва, когато мозъкът е в алфа, тета или делта активност. Алфа вълните са характерни за спокойна и релаксирана мозъчна активност. Те са синхронизирани и свързват двете полукълба. Алфа мозъчната активност се получава, когато отпускаме тялото и ума си. Напълно отсъстват стресът, напрежението и тревожността.

Увеличаването на алфа активността е най-мощното средство за намаляване на стреса. Посредством намаляване на стреса се подобрява функцията на имунната система. Резултатите от алфа честотата са положителните мисли и положителната нагласа, свързани със спокойствието, което се постига. Алфа вълните увеличават продукцията на серотонин от мозъка и по този начин може да противодействат на депресивните състояния, с което може да се нарече естествен антидепресант.

РЕДОВНАТА СТИМУЛАЦИЯ НА БЛУЖДАЕЩИЯ НЕРВ УВЕЛИЧАВА АЛФА АКТИВНОСТТА В БУДНО СЪСТОЯНИЕ.

Ето защо с йога лекуваме и тяло, и душа!

 С обич, Зарина! 

Share This