Есенно равноденствие 2022г. – Астрологична карта- Изпит за ЧЕЛОвечество! 

Здравейте, скъпи приятели, есенно равноденствие е!

Слънцето влиза в нулевия градус на Везните, и с това поставя темите за баланса. / точният момент на равноденствието е 4.05 ч. на 23.09.22г. BG/ Баланс на тъмното и светлото, на аз и ние, на общото и своето, на дипломацията и на общочовешките взаимоотношения, на дялба и подялба, на война и мир!!!

Прогностиката на това равноденствие ще е валидно до зимното слънцестоене. (напомням, че картата на пролетното равноденствие имаше прогностична рамка до есенното равноденствие.) В прогностичната карта прави силно впечатление, позицията на Луната и нейните аспекти, както и многото ретроградни планети. Ретроградието на планетите ни накара да довършим старите дела , да вникнем във вътрешността на темите, в същността на знанията, събитията, енергията и познанията. Поглеждайки картата преди няколко дни, знаех, че не трябва да я разчитам в детайли, а да използвам други похвати, за да обясня разчетеното.

Тази астрологична карта, е карта на изпит за ЧЕЛОвечеството!

Затова прочитът ми ще е нестандартен, с цитат от книгата на Методи Константинов ” Астросоциология”, който се позовава на цитати от Учителя. Слова, които ни карат да се замислим за Светлото и Тъмното в нас, и много подходящи към разглежданата астрологична карта.

Равноденствие е!

” Космичната ложа, както казва Учителя, работи с принципите на есенциалния свят. Бялата ложа оперира със законите в живата разумна природа, а Тъмната ложа борави с фактите, или с материалния свят. Ние считаме вместо това да дадем няколко цитата от Учителя, които най-ясно и най-недвусмислено показва естеството на работата на Бялата и на Тъмната ложа. Те са големи състояния на човешката душа.” „Злото е единственото условие да покажеш своето добро – нищо повече .

asanadrem-astrology-vezni” В света съществуват ред школи, които едно изправят, друго развалят. Школите на Черното братство, винаги се използват с два различни метода. Добрата мярка прилага за себе си, а лошата за окръжающите. Те знаят истината за всяко нещо, но я задържат за себе си. Школата на Бялото братство има обратни методи. Строгата мярка прилага към себе си, меката, добрата- към своите ближни.”

“Мразят само ония, които вървят в съгласие с  Черната ложа, но всички, които следват пътя на Белите братя, не мразят. Невъзможно е човек, който обича Бога, да мрази хората.”Ето по какво се отличават двете ложи: и Бялата, и Черната ложа изискват светлината, знанието, като едно средство. Ако един такъв маг иска да погледне колко е часът, само той го вижда. Когато той иска да погледне нещо, той отвори, светне си и знаеш кое е, но бързо след това покрива тази светлина. Той държи специално за себе си, а за другите е скрита. Тя е изключително за него. Той за окръжающите не се грижи. Казва: на тях не им трябва светлина.”

“В Бялата ложа е обратно. Един Бял маг си запалва лампата и чете, но той навсякъде върти светлината. Като извади своята лампичка, почва да се движи в кръг наоколо и започва да осветява цялото пространство, служи на всички.”Ако един човек държи скрита светлината си, той следва пътя на Черната ложа; ако светлината му е отворена и за другите, той е от Бялата ложа. Това е качество. Обаче, за да е така, и едните си имат причини, и другите си имат причини….Следователно условията, при които те живеят, са такива,че трябва да крият светлината си. Толкова са еволюирали те! Следователно, ако се връщаме на този уровен, на който е Черната ложа, тя е останала назад в своето развитие, тя е в корените долу, в най-гъстата материя.Там светлината е ненужна. . Понеже Бялата ложа, е излязла вън от гъстата материя и е влязла в по-редка материя, тя може да използва своята светлина.”” И двете ложи работят за общия ход на природата. Има закони, които регулират действията на едините и на другите. Когато един маг на Черната и един маг на Бялата ложе се срещне, те се здрависват, говорят си приятелски и се разделят приятелски”.

Равноденствие е! Денят ще намалява, ще расте нощта. От всеки един от нас ще се иска да запали своята лампа и да сподели светлината си с ближния. Ние всички сме съвкупност от споделено светещи крушки, но и от такива, които задържат светлината за себе си. Колкото повече споделяме, толкова по-бързо ще се повдигнем заедно. Да бъде, светлината ни споделена!

С пожелание за светли, мирни и благоденстващи есенни дни!

Поздрави, Зарина!

 

Повече за нас можете да направите в https://asanadream.com/astrologia/.

 

Share This