Психичните сили заложени в нас. Себереализация.

Към днешна дата има немалко научни доказателства за телепатични, ясновидски и ред други психични прояви. Притежателите на подобни сили наричаме телепати, ясновидци или просто феномени. Истината е, че тези сили са заложени във всеки един от нас.

Къде?

В нашите чакри и енергийни канали.

Чакрите и енергийните канали са изследвани много подробно от редица изследователи и учени. Описани са и са изследвани редица психични процеси. Анализирани са доста енцефалограми на тибетски йоги с дългогодишна практика. За видовете мозъчни честоти и тяхното влияние знаем отдавна. Всеки, който иска да получи научна обосновка, може да се запознае с творчеството на Енодия Джудит, Грег Брейдан, Хосе Силва, с теориите на Джек Сарфати, Дейвид Бом и с теорията на Прибрам за холографското съхраняване на информацията. Замисълът на тази публикация е по-скоро да загатне за силата на шеста и седма чакра.

Аджна или чакрата на третото око се асоциира с епифизната жлеза. Индусите превеждат Аджна като „възприемам“, а по-късно и като „командвам“. Значението на Сахасрара или седма чакра е „хилядократен“. Асоциираме я с хипофизната жлеза, жлезата, която контролира всички останали жлези с вътрешна секреция. Значението на Аджна и Сахасрара само̀ по себе си определя и психичния потенциал на тези чакри. От една страна да приемат и контролират възприятията, а от друга: да достигнат до хилядократно по-голямо съзнание от познанието, придобито в една опитност. (индусите описват това съзнание като сфера, в която се съхранява цялата възможна информация, наречена Акашови записи).

Аджна е чакрата, която работи със светлината и нейните прояви. Буквално тя възприема информация от електромагнитното поле чрез светлината, трансформирайки я в мисъл-форми. Факт е, че нашият мозък възприема цветове и образи чрез електромагнитни вълни, които очите декодират и подават като мозъчни импулси. Когато имаме балансирана и отворена Аджна, ние можем да възприемем образи и мисли от други обекти чрез интерференция на вълните, които достигат до нас. Телепатията е също функция на шеста чакра.

Дотук описахме:

1. Непосредственото възприятие – сегашно време.

Част от образите, които ние виждаме през очите, са реално отразени структури. Но всички ние знаем, че можем и да сънуваме, да визуализираме, да проявяваме шесто чувство – каквото е интуицията. Освен непосредственото възприятие в сегашно време има и възприятия, при които визуалната информация е нелинейна по отношение на времето.

2. Памет – минало време. 3. Въображение – минало, настояще или бъдеще. 4. Сънища – време на сън (тази категория като че ли не попада в нито едно от другите времена). 5. Изпреварващо познание – бъдеще време.

Ясновидството е най-характерният аспект на шеста чакра, а именно да възприема информация от нематериални обекти и способността на съзнанието да осмисли полученото възприятие. При ясновидсвтвото, парапсихичното възприятие невинаги възниква от обект, както е при телепатията и ясночувстването, а е възприятие от полето.

След като се научим да възприемаме е ред да се научим и да контролираме информационния поток. Хосе Силва ни казва как чрез „Контрол на Ума“. От него можем да се научим как да творим собственото си бъдеще.

Дотук описахме аспектите на шеста чакра, всички те са възприятия на модели – матрици и тяхното асимилиране. Сахасрара е чакрата, която осмисля и осъзнава, и е в състояние да свали нова структура, да пренареди пъзела, да получи ново познание извън досегашната опитност. Историята е доказала неведнъж, че до едни и същи открития са достигали учени от различни краища на света, независимо един от друг.

Това е чакрата на просветлението, център и източник на самото съзнание. Сахасрара е познанието – точно както другите чакри са свързани с възприемането, говоренето, правенето или чувстването. Това състояние на съзнанието се разглежда като нещо, издигащо се над разума, над сетивата и над ограниченията на света около нас. Индуисткият път за достигане до това състояние бил оттеглянето на съзнанието от сетивата и от мисълта (медитация).

Когато говорим за познанието, е добре да различаваме интуитивното от рационалното, съзнателното от подсъзнателното. Трансцеденталното съзнание може да се прояви, когато в синхрон работят и лявото, и дясното полукълбо. За да има проявление, то е нужно рационалното познание да сведе до по-познати модели новото трансцедентално познание.

За да сглобим пъзела е добре да се отделим от елементите и да ги погледнем отгоре, без тях картината не би била възможна. Съзнавайки и осъзнавайки видяното, ние можем да открием и други елементи, които да разширят картината.

Какво ли е било преживяването на личности като Тесла, Менделеев, Стив Джобс, Моцарт или Леонардо да Винчи, които са свалили нови знания и са успели да създадат шедьоври? Първият канал е пътя на проявлението (Шива) – мисъл, визуализация, изказ, воля и емоция от проявлението. Вторият поток е към Сахасрара чакра. Потокът на освобождението (Шакти) или пътят на Кундалини, от сигурността, емоциите, силата, през любовта, словото и възприятията до – МОКША (блажено състояние, в което Аз-ът се свързва с абсолюта, където егото и всичките му прояви като чувства и ограничаващи мисли губят смисъл пред силата на необятния океан на полето).

Себереализацията е първият закон в живота на човек.

I.Закон. Себереализация на:

1. физическо ниво – здраве

2. балансирани емоции

3. свободно изразяване на волята

4. правото ни на безусловна любов

5. правото ни на свободно изразяване

6. събуждане и усвояване на психичния ни потенциал

7. контрол над ума

Всички ние искаме да живеем по-добре и по-осъзнато. И колкото повече се осъзнаваме, разбираме, че всички сме Едно и всичките ни прояви се отразяват в общия енергиен поток. Ние взаимно си влияем. И това е вторият закон в живота на човек.

II. Закон. Себереализирай се, без да пречиш на себереализацията на някой друг. Ако можеш помогни, но без това да вреди на собствената ти себереализация!

Йога е път, животът е път, нека го извървим по-най добрия начин!

Автор: Зарина Микова

Share This