Бог не е Символ, Бог е ДОБРОДЕТЕЛ! Бог е Любов!

С безусловна Любов към Бог, но с мъничко тъга, а и с голямо огорчение, ще напиша, ще алармирам, и ще се обърна към близки и познати, и ще кажа, че: Бог не е Символ, Бог е ДОБРОДЕТЕЛ!

В църквата – днес, хора  извиваха глава, че носим розета. Поповете  в храма загасяха осветлението, защото нося рудракша.  /Иска ми се да мисля, че е случайно, а не нарочно/  Учители, а и деца тези дни ни  атакувах словесно, че носим пентаграм, а уж сме били християни!?! Ние обаче носи и кръста, а и богородичка, но кой го забеляза това ?!? За повечето хора, е по-лесно да се разграничат, отколкото да видят и признаят, красивото и доброто което носи  другомислещия.

Вярвам, а и знам, че символите носят добродетели. За да си отговоря на ред въпроси, се зачетох  в символите, които не познавах, и знаете ли, в никой от тях не видях нищо лошо. Всеки от тях описва път към добродетелта.  Добро влияние откривам и в силата на дървото на живота, символ на каббала. Вярвам и в кръста, носител на същото дърво, почитан от едни, но отхвърлян от други.  Усетих силата в дървото на живота на юдеите, и съм супер вдъхновена – от звездата, а и от месечината на мюсюлманите. Обичам пътя на ученичеството в пентаграма на Учителя – Беинса Дуна. Вярвам в силата на Ом, както и на Ин и Ян. Вярвам, и в символа на мира! Кому е нужно хората да се разграничват по символи, като могат да се домогнат до силата на всеки?!?  Не ли по-добре по добродетелите си да се посрещаме, и по добродетелите, които сме вложили в другият да се изпращаме?!?

През последните две години виждам и усещам, как деца, учители, попове и ВсеВерци, атакуват тези, които носят символи различни от техните. Защо? Това Богоугодно ли е? Поради каква причина атакувате символите, а и защо? Вие в същност познавате ли  техните притежатели, техните разбирания и вярвания, техният начин на живот? Или просто без причина, ей така,  без да познавате качествата на човека, всъщност атакувате символа. Вглеждайки се в символите, всъщност разбираме, че всеки един от тях е носител на определена добродетел. И днес се чудя? Не ли по добре, да разбираме и ползваме повече добродетели, а и да се домогваме до силата на повече символи. Докога ще има агресия, срещу миролюбивите хора носещи още някой символ в повече. Това вместо да обединява, всъщност разделя! Защо?

Кому е нужно?!? Нима Бог иска да семе разделени? Едва ли?!? Или пък Христос да иска да сее разкол, всред  всички вярващи в него. Всички знаем, че не е така. Знаят го и белите братя, и католиците, и православните, и протестантите.  Знаят го и будистите, и юдеите, и християните, и индусите, и мюсюлманите, и зороастрийците. Знаят го всички добри хора, и всички който изповядват любовта към Бог, и добро между хората!

Бог не е Символ, Бог е ДОБРОДЕТЕЛ! Бог е Любов!

С любов към всички добри хора,

с уважение, Зари! 🙂

28 април 2024г. /Православна Цветница/

 

Share This