Паневритмия – “Окултен Клас СмирЕние”

Скъпи приятели, създадохме този клас за тези от вас, които пожелахте заедно да изучаваме Паневритмията дадена от Учителя Беинса Дуно. За целта ще се придържаме към учебните пособия и материали, предложени от Бялото Братство. 

Пътят на ученика, е да придобива знания и умения, а и да ги споделя в цялото.

/през 2022г. се честват 100 години Духовна Школа – Бяло Братство, а през 2023 г. и 100 години Паневритмия/

Учим се, за да учим! 🙂

Етимологично „паневритмия“ е съставена от три корена:

  • „Пан“ означава всичко, все, всеобщ, космически;
  • „Ев“ или на латински „еу“ е това, от което излиза всичко; то означава висшето, същината, реалното, същественото в света.
  • „Ритъм“ означава правилност в движението или във всеки външен израз на нещата.

„Етимологическият смисъл на думата „паневритмия“ най-често се предава чрез израза: „висш космически ритъм или всемирна хармония на движението“.Извън етимологизацията на паневритмията може да се определи като система от специфични упражнения с музикален съпровод, целящи както развитието на физическото тяло, така и пробуждането на съзнанието и хармонизиране на човека с природата.

Паневритмията е съставена от три дяла, които се изпълняват един след друг: първи дял, наречен „28 упражнения“, втори дял – „Слънчеви лъчи“ и трети дял – „Пентаграм“. Трите дяла се състоят от различни упражнения и се отличават с различни характеристики, начин на подреждане и движение на потребителите, извършвани от упражненията. Всяко едно упражнение има определена философска идея, изразена чрез неговата музика, движение, наименование и текст на песента. Всички упражнения, както и трите дяла, са подредени в смисъла на последователността,  смята се, че представляват последователни моменти на индивидуалното и колективното развитие на човека .

Паневритмията има няколко нива:

  • ментално – израз на идеите,
  • акционално – свързано с ритъма и движението,
  • музикално – с тоналността, музиката,
  • вербално – с текста на песните.

Цел е подобряване и поддържане на здравето и подпомагане на хармоничното развитие на личността, на човешките способности, емоции и нагласи към живота,чрез постигане на хармония с природата (вселената, всемирата). Според Беинса Дуно през човешкото тяло протичат „земни“ и „слънчеви“ (или „небесни“) енергии (според изследователите вероятно аналогични на „ин“ и „ян“ енергиите в източната философия), трябва да бъдат балансирани, защото те определят здравословното състояние на човека, неговите мисли и чувства, и това се постига чрез паневритмичните упражнения.”

В момента се сформира група от 10 човека.

Класът по Паневритмия ще е освободен от такси. 🙂

Остават няколко места, ако желаете да се включите, моля, свържете се с нас. 🙂

Поздрави, Зарина!

 

 

December 10 @ 09:30
09:30 — 11:00 (1h 30′)

AsanaDream

AsanaDream