Паневритмия

Скъпи приятели, създадохме този клас за тези от вас, които пожелахте заедно да изучаваме Паневритмията дадена от Учителя Беинса Дуно. За целта ще се придържаме към учебните пособия и материали предложени от Бялото братство. В просеца на обучение ще каним и опитни братя и сестри, които да ни насочват и напътстват в духовния процес, който е въплътен в Паневритмията 🙂

Пътят на ученика, е да придобива знания и умения, а и да ги споделя в цялото.

/През 2022г. се честват 100 години Духовна Школа -Бяло Братство и 100 години Паневритмия/

Учим се, за да учим! 🙂

Етимологично „паневритмия“ е съставена от три корена:

  • „Пан“ означава всичко, все, всеобщ, космически;
  • „Ев“ или на латински „еу“ е това, от което излиза всичко; то означава висшето, същината, реалното, същественото в света.
  • „Ритъм“ означава правилност в движението или във всеки външен израз на нещата.

„Етимологическият смисъл на думата „паневритмия“ най-често се предава чрез израза: „висш космически ритъм или всемирна хармония на движението“.Извън етимологизацията на паневритмията може да се определи като система от специфични упражнения с музикален съпровод, целящи както развитието на физическото тяло, така и пробуждането на съзнанието и хармонизиране на човека с природата.

Паневритмията е съставена от три дяла, които се изпълняват един след друг: първи дял, наречен „28 упражнения“, втори дял – „Слънчеви лъчи“ и трети дял – „Пентаграм“. Трите дяла се състоят от различни упражнения и се отличават с различни характеристики, начин на подреждане и движение на потребителите, извършване на упражнения. Всяко едно упражнение има определена философска идея, изразена чрез неговата музика, движение, наименование и текст на песента. Всички упражнения, както и трите дяла, са подредени в смисъла на последователността,  смята се, че представляват последователни моменти на индивидуалното и колективното развитие на човека .

Паневритмията има няколко нива:

  • ментално – израз на идеите,
  • акционално – свързано с ритъма и движението,
  • музикално – с тоналността, музиката,
  • вербално – с текста на песните.

Цел е подобряване и поддържане на здравето и подпомагане на хармоничното развитие на личността, на човешките способности, емоции и нагласи към живота,чрез постигане на хармония с природата (вселената, всемирата). Според Беинса Дуно през човешкото тяло протичат „земни“ и „слънчеви“ (или „небесни“) енергии (според изследователите вероятно аналогични на „ин“ и „ян“ енергиите в източната философия), трябва да бъдат балансирани, защото те определят здравословното състояние на човека, неговите мисли и чувства, и това се постига чрез паневритмичните упражнения.”

В момента се сформира група от 10 човека.

Класът по Паневритмия ще е освободен от такси. 🙂

Остават няколко места, ако желаете да се включите, моля, свържете с нас. 🙂

Поздрави, Зарина!

 

 

October 8 @ 12:40
12:40 — 14:00 (1h 20′)

AsanaDream

AsanaDream

Запази за 22.10.2022g